dilluns, 10 de maig de 2010

Resum Consell Escolar 5 de maig

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el resum del Consell Escolar del dia 5 de maig de 2010:

S'informa del calendari escolar pel curs 2010-11:

  • Inici de les classes: 7 setembre
  • Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.
  • Setmana blanca: del 7 a l’11 de març de 2011.
  • Setmana Santa: del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos.
  • Fi de les classes: 22 de juny de 2011
S’aproven com a dies de lliure disposició pel curs 2010-2011:
  • Dilluns 11 d’octubre de 2010 (Pont del Pilar)
  • Dimarts 7 de desembre de 2010 (Pont de la Constitució)
  • Dilluns 23 de maig de 2011
S’aprova per unanimitat la sol•licitud de la jornada intensiva del Jornada intensiva del 6 a 22 de juny i el horari de matí pel dia 22 de desembre.

La Sra. Directora informa de la pèrdua per curs vinent d’una dotació de mitja jornada per l’aula d’acollida, es fa un estudi de la pèrdua en 2 cursos escolars de 2 professors i mig i s’acorda, per unanimitat, fer un grup de treball per mostrar al Departament d’Educació la nostra no conformitat a les reduccions de plantilla en suposar un perjudici a la qualitat de l’educació.