dijous, 18 d’octubre de 2007

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari.

Fins al 31 d'octubre de 2007 està obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per al curs 2007-2008, destinats als alumnes d’Educació Primària.
Poden sol·licitar els ajuts els alumnes que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquesta pàgina; per fer-ho, cal presentar a la Secretaria de l’escola la documentació i la sol·licitud segons el model oficial que es pot recollir a la Consergeria.

Qui ho pot demanar
a) Famílies dels alumnes que van obtenir un dels ajuts per a l'adquisició de llibres convocats pel Ministeri d'Educació i Ciència en el curs acadèmic 2006-2007.

b) Famílies dels alumnes la renda de les quals l'any 2006 no hagi superat els següents llindars màxims:
Famílies d'1 membre: 7.926,00 euros.
Famílies de 2 membres: 12.911,00 euros.
Famílies de 3 membres: 16.955,00 euros.
Famílies de 4 membres: 20.111,00 euros.
Famílies de 5 membres: 22.822,00 euros.
Famílies de 6 membres: 25.440,00 euros.
Famílies de 7 membres: 27.914,00 euros.
Famílies de 8 membres: 30.375,00 euros.
A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.439,00 euros per cada nou membre computable.