divendres, 28 d’octubre de 2011

Menú Novembre 2011

Fes clic damunt la imatge.

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Vols conèixer tot el personal del menjador?

Aquí estem tots els que treballem per tal que el temps de migdia sigui un moment educatiu i lúdic:

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Servei de menjador

Sóc Pablo, el Coordinador de menjador, qualsevol problema relacionat amb el temps de migdia em podeu trucar al 660 67 88 95 de 10 a 11h:
Soc la Roser, l'Administrativa del menjador, qualsevol tema relacionat amb els pagaments del menjador em pots trucar al 660 67 88 95 de 9 a 10h:

dimarts, 4 d’octubre de 2011

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT

Què és el SEP?
El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena.

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes.

Qui rebrà el SEP?
Com a criteri general i de forma prioritària:

  • Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
  • Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  • Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
  • Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

Què s'ha de fer?
El suport escolar personalitzat s'oferirà en horari lectiu i postlectiu, segons les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.

Qui el fa?
Els mestres de l'escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.

Quan durarà el SEP?
L'equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar.

Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.

La Inspecció d'Educació supervisarà com s'articula el SEP a cada centre educatiu i, si és el cas, assessorarà els directors sobre la seva aplicació.

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Activitats menjador primer trimestre


Aquest dilluns 3 d'octubre comencen les activitats de menjador, us mantindrem informats.

diumenge, 2 d’octubre de 2011

Menú Octubre 2011


Fer clic sobre la imatge.