dimecres, 12 de setembre de 2007

Inici de curs

Benvolgudes famílies,
El claustre de professors us volem donar la més cordial benvinguda, molt especialment a les famílies que per primera vegada formeu part de la comunitat educativa de l’escola Pau Romeva.
Iniciem un nou curs escolar ple d’il.lusions on continuem impulsant tots aquells projectes iniciats al llarg dels cursos anteriors:

  • La sisena hora a primària, amb la voluntat d’oferir a l’alumnat més recursos i estratègies per tal de millorar el seu aprenentatge.
  • El Programa d’Innovació Educativa: Biblioteques Escolars Puntedu, un espai de recursos d’aprenentatge que pretén millorar la comprensió lectora i el gust per la lectura dels alumnes.
  • L’aula d'acollida, un recurs orientat a la integració de l’alumnat nouvingut, especialment pensat per donar una resposta adequada a les necessitats emocionals, lingüístiques i curriculars d’aquest alumnat i alhora millorar la qualitat global de tot l’alumnat del centre.
  • El projecte ComConèixer-Dragon Lead. L’objectiu d’aquest projecte col.laboratiu és, a més a més d’aprendre una sèrie de conceptes, la possibilitat de treballar en entorns virtuals, de treballar en equip, de cooperar entre iguals amb persones que no coneixen “físicament”, de compartir coneixements i de construir, entre tots, un coneixement més gran.
  • Ens trobem en el quart curs d’implementació del Pla estratègic de centre per la millora de l’ús de les TIC com a eines d’aprenentatge, on continuem avançant cap a la integració de les Tecnologies del la Informació i la Comunicació a l’aula ordinària i l’ús pedagògic dels diversos espais del centre com son l’Aula TIC de Ciències o la Mediateca.
Bon curs escolar a tothom!
L’equip de mestres