dimecres, 26 de maig de 2010

Ajuts de menjador

S’ha obert el període inicial de sol•licitud d’ajuts de menjador escolar. Podeu passar per consergeria a recollir la informació i la sol•licitud. O consultar al web del Consorci d'Educació de Barcelona clicant aquí.

Cal dur tota la documentació que es demana en cada cas i portar les fotocòpies fetes. En cas de falta de documentació no s’agafarà la sol•licitud.

Per tal de no patir les molèsties ocasionades per l’espera que es pot produir durant la setmana del 7 al 11 de juny, ja que és el període de matriculació, aconsellem a les famílies fer el lliurament de les sol•licituds del 14 al 22 de juny.

1.En què consisteixen aquests ajuts de menjador?
Són ajuts destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona.

2. Qui pot sol•licitar aquest ajut
S’estableix el llindar indicat a la taula següent:
Membres Ingressos anuals màxims
2 11.601,24 €
3 14.501,55€
4 17.401,86€
5 20.302,17€
6 23.202,48€
7 26.102,79€
8 29.003,10€
9 31.903,41€
10 34.803,72€
11 37.704,03€
12 o més 40.604,34€

Són requisits indispensables per a percebre aquest ajut:
a) Utilitzar diàriament el servei de menjador, a excepció d’absència per malaltia o altres causes justificades degudament.
b) No gaudir d'ajuts o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats.

3. Com tramitar la sol•licitud
Les sol•licituds i la documentació s’han de presentar en el centre educatiu on l’alumne/a estigui matriculat o preinscrit per al curs 2010-2011 mitjançant els impresos normalitzats que es trobaran a consergeria.
Si l’ajut se sol•licita per a més d’un membre de la família, s’ha de formular en un únic imprès, sempre que l’alumne/a estigui matriculat en el mateix centre.

4. Criteris a tenir en compte
Per atorgar els ajuts individuals de menjador es tindran en compte els ingressos i, les situacions específiques acreditades de la unitat familiar, que donaran dret a una puntuació general.
Els ingressos familiars atorgaran entre 1 i 15 punts generals, d’acord amb la taula.

Un cop valorada la puntuació general per renda, es tindrà en compte una puntuació per situacions específiques acreditades, a partir dels criteris següents:
a) Per la condició de família nombrosa de 3 o 4 fills: 1 punt.
b) Per la condició de família nombrosa de 5 o més fills: 2 punts.
c) Per la condició de família monoparental: 1 punt.
d) Per tenir un o més infants en acolliment: 1 punt.
e) Per la situació de discapacitat d’un o més membres de la unitat familiar (alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans): 1 punt.
f) Per situació de necessitat social greu: 3 punts.

5. Documentació que cal adjuntar
Per acreditar els membres de la unitat familiar:
a) Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol•licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Ajuntament de Barcelona. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol•licitar a l'Ajuntament de Barcelona el corresponent volant de convivència.

b) Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona: volant de convivència dels membres de la unitat familiar, emès per l'ajuntament del municipi de residència.

Per acreditar els ingressos i/o la situació socioeconòmica de la unitat familiar:
a) Els ingressos de l'exercici 2008, declarats a la sol•licitud, es comprovaran d'ofici a través de l'Agència Tributària. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol•licitar a l'Agència Tributària dades relatives als ingressos percebuts.
b) Si es desitja acreditar els ingressos familiars actuals del 2009, per ser aquests manifestament inferiors als del 2008, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència:
- Declaració de l'IRPF 2009.
- Els treballadors, per compte aliena: original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social i dels fulls de salari corresponents a l'any 2009.
- Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA.
- Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
- Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat.
- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'unapensió i de la seva quantia actualitzada.

Per acreditar la situació de necessitat social greu de la unitat familiar:
a) Les famílies ateses pels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona per raó d'una necessitat social greu, hauran d'indicar el centre de serveis socials bàsics on reben atenció i seguiment.
b) Les famílies ateses pels serveis socials d'altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels serveis socials acreditant l'existència d'una necessitat social greu.
c) Les famílies no ateses per serveis socials, a través de la directora del centre educatiu, un informe social de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la zona.


Per acreditar les situacions que donen dret a puntuació complementària:

a) Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent.
b) Monoparentalitat: original i fotocòpia del carnet vigent.
c) Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: original i fotocòpia del certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d'Atenció a Disminuïts del Departament d'Acció Social i Ciutadania, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

6. Termini de presentació de les sol•licituds
El termini de presentació de les sol•licituds és del 7 al 22 de juny de 2010, inclusivament.

divendres, 21 de maig de 2010

Circular Fi de curs 2010

Benvolguts pares i mares,

Aprofitem l’avinentesa per donar-vos a conèixer les diferents activitats que realitzarem durant el mes de juny com a cloenda del curs escolar. Estem arribant al final de curs i aquest ve carregat d’activitats i sorpreses.

Començarem el dia 31 de maig amb la jornada de portes obertes al Club Esportiu Mediterrani per a les famílies que tenen nens/es fent l’activitat extraescolar de piscina a partir de 2n curs de Primària.

El 5 de juny gaudirem amb el dissabte esportiu. Totes les activitats extraescolars esportives organitzades per Lleuresport faran una exhibició que començarà a les 10 del matí. Els nens/es que participen en les activitats i vinguin a fer l’exhibició tindran un esmorzar saludable.

El dia 10 de juny els nens/es més petits de l’escola (P-3 i P-4), gaudiran d’una sessió de piscina a les instal•lacions del Fum d’Estampa, amb un familiar que els acompanyarà a nedar.

El dia 17 de juny és el torn de P-5 per donar-se una bona capbussada al Fum d’Estampa amb l’adult que els acompanyi.

El diumenge 13 de juny els actors de Primària del Pau Romeva heu de matinar una mica perquè us toca a vosaltres ser els protagonistes. La representació de les obres de teatre que han estat treballades durant aquest curs es faran a l’Auditori de la Torrassa. Els professors de teatre us informaran d’horaris. El dimarts 15 de juny a les 17h els nens i nenes d’Educació Infantil que fan l’activitat extraescolar de teatre actuaran a l’escenari de l’escola.

La venda d’entrades de teatre es farà a l’AMPA al preu de 2’50€ per a Primària i 1’50€ per a Infantil. Es podran comprar les entrades els dies 4 i 8 de juny de 9h a 9:30h i de 16h a 18:00h (coincidint amb l’extraescolar de teatre). Recordeu que hi ha possibilitat de comprar 4 entrades per família.

El dia 17 de juny, olimpíades per als nens i nenes de Parvulari i primer de Primària i el dia 21, olimpíades per als nois i noies de segon a sisè.

El dimarts dia 22 de juny, últim dia de curs, farem la festa de comiat dels alumnes de sisè, festa oberta als familiars de 6è.

El divendres 18 de juny…. GRAN FESTA BOTIFARRADA DE L’AMPA. Gaudirem d’inflables, toro mecànic, quads, pallassos, contacontes i de l’orquestra ARIA. Animeu-vos que tot té preu ANTICRISI i poseu-vos ben “guapos” per a la festa. Com cada any els nens i nenes de cinquè vendran “fanalets” per començar a recollir diners per al seu fi de curs de sisè.

La venda d’entrades per a la festa de fi de curs es farà a l’AMPA del 14 al 17 de juny de 9 a 9.30 i de 16:15 a 17.30.
El preu de l’entrada anticipada és de 8€*

*Si compreu l’entrada el mateix dia de la festa, a la porta, l’import serà de 10 €

Recordeu que el dia 18 de Juny no hi hauran extraescolars!!!!!!!

DIRECCIÓ i AMPA CEIP Pau Romeva

Us recordem que a partir del dilluns dia 7 de juny i fins dimarts 22 de juny, l’horari lectiu de l’escola serà de 9 a 1 del migdia.
L’horari de menjador, per als nens i nenes que es queden a dinar, serà d’1 a 4 de la tarda.
Totes les activitats extraescolars, s’avancen ½ hora, excepte piscina.

El servei d’acollida de 8:30 a 9 hores es per a aquelles famílies de parvulari que ja l’utilitzaven fins ara i per als alumnes de primària que han lliurat la butlleta indicant que en farien ús i el resguard de pagament de 12€ abans del dia 26 de maig i que estan al corrent de pagament amb l’escola.

dimarts, 11 de maig de 2010

Informació jornada intensiva Juny 2010

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que a partir del dilluns dia 7 de juny i fins el dimarts dia 22 de juny (inclòs), s’inicia la jornada intensiva, aquesta serà de quatre hores lectives en horari matinal. Per tant, l’horari lectiu de l’escola serà de 9 a 1 del migdia, tant per Primària com per Parvulari.

L’horari de menjador, pels nens i nenes que es queden a dinar, serà de 13h a 16h. Totes les activitats extraescolars, s’avancen ½ hora, excepte piscina.

Donat que les classes de Primària començaran a les 9h. en comptes de les 8’30, l’escola ofereix un servei d’acollida de 8’30 a 9h per a les famílies que tenen fills de 1r a 6è i els és impossible canviar l’hora d’entrada del seu fill/a a l’escola per motius d’organització familiar.

Pels alumnes d'Educació Infantil, que ja són usuaris del servei d'acollida matinal, es continua oferint el mateix servei que fins ara.

Per tal de poder organitzar aquest servei d’acollida és obligatori retornar la butlleta adjunta com a màxim el 26 de maig a la tutora del vostre fill/a juntament amb el comprovant de pagament.

Tal i com es va acordar al Consell Escolar del dia 9 de novembre de 2009 no podran fer us del servei aquelles famílies que no estiguin al corrent dels pagaments amb el centre.

Per motius organitzatius i de seguretat, els nens/es que no hagin entregat la butlleta i el resguard a la tutora abans del dia 26 de maig, no podran apuntar-se.

Agraïm la vostra col•laboració.

Matriculació Curs 2010-11

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Cal dur una fotocòpia de la següent documentació:
- CARNET DE VACUNES de l’alumne/a.
- TRES FOTOGRAFIES CARNET de l’alumne/a.
- ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA GUARDA I CUSTÒDIA JUDICIAL, si s'escau.

Cal omplir els fulls següents que us facilitem a l'escola:
Podreu recollir el sobre, al vostre nom, a la secretaria del centre de 8:30 a 14h a partir del dia 1 de juny de 2010.
- FITXA DE DADES BÀSIQUES DE L’ALUMNE/A
- FULL D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE DE L'ALUMNE/A
- FULL DEL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL PER ALUMNES AMB GERMANS A PRIMÀRIA.
- FULL D'AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE L'INFANT
- FITXA D'ENTREVISTA INICIAL - P-3.
- FULL D'OPCIONS DE FORMACIÓ RELIGIOSA
- FULL D'INSCRIPCIÓ DE MENJADOR, si s'escau.

DATES:
Publicació dels alumnes admesos: 9 d'abril
Recollida de formularis a secretaria: 1 de juny al 11 de juny
Matriculació: del 7 al 11 de juny.

HORARI de MATRICULACIÓ:

De dilluns a divendres de 9 a 10:30h.

LLOC:
Despatx de secretaria de l'escola.

dilluns, 10 de maig de 2010

Resum Consell Escolar 5 de maig

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el resum del Consell Escolar del dia 5 de maig de 2010:

S'informa del calendari escolar pel curs 2010-11:

  • Inici de les classes: 7 setembre
  • Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.
  • Setmana blanca: del 7 a l’11 de març de 2011.
  • Setmana Santa: del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos.
  • Fi de les classes: 22 de juny de 2011
S’aproven com a dies de lliure disposició pel curs 2010-2011:
  • Dilluns 11 d’octubre de 2010 (Pont del Pilar)
  • Dimarts 7 de desembre de 2010 (Pont de la Constitució)
  • Dilluns 23 de maig de 2011
S’aprova per unanimitat la sol•licitud de la jornada intensiva del Jornada intensiva del 6 a 22 de juny i el horari de matí pel dia 22 de desembre.

La Sra. Directora informa de la pèrdua per curs vinent d’una dotació de mitja jornada per l’aula d’acollida, es fa un estudi de la pèrdua en 2 cursos escolars de 2 professors i mig i s’acorda, per unanimitat, fer un grup de treball per mostrar al Departament d’Educació la nostra no conformitat a les reduccions de plantilla en suposar un perjudici a la qualitat de l’educació.