dimarts, 11 de gener de 2011

Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars - Modalitat individual.

Benvolguts/des famílies,

Us informem que és obert el període per demanar subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars en Modalitat individual pel curs 2010-2011.

Podeu recollir la sol•licitud a la consergeria del centre o baixar-la d’internet a seguint aquest enllaç.

Primer cal portar la sol•licitud a l’AMPA per a la certificació de conformitat. L’horari d’atenció és tots els matins de 9h a 11h i dimarts de 16:30h a 18h.
Després cal presentar-la a secretaria de 8:45h a 9:45h. No es recollirà cap sol•licitud en cas de falta de documentació.

Objectiu de la subvenció

L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social, als centres educatius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris pel curs 2010-2011.

Termini de presentació de les sol·licituds

Del 4 al 28 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Qui ho pot demanar?

A l'alumnat dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barcelona, sufragats amb fons públics, provinent de famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per tal de fomentar la seva participació en activitats extraescolars amb finalitat educatives i de cohesió social.

Full informatiu, PDF

Formulari de sol·licitud, PDF

Normativa:

RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona ( DOGC núm 5639 – 31/05/2010), pel qual s’aproven les bases de les subvencions a les associacions de mares i pares d’alumnat, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics i s’obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011.

dilluns, 3 de gener de 2011

Composició Consell Escolar 2010

Ha quedat constituït el nou Consell Escolar.

S'ha fet el comiat dels antics membres i s'ha agraït la seva col·laboració.