dilluns, 15 de novembre de 2010

Resum Consell Escolar 9 novembre 2010

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el resum del Consell Escolar del dia 9 de novembre de 2010:

a) Presentació i aprovació de la memòria de centre del curs 2009-2010.

b) Presentació i aprovació del Pla Anual del curs 2010- 2011.

c) Presentació de les sortides del 1r trimestre del curs 2010-2011 i de les activitats extraescolars, ambdós documents aprovats a la Comissió Permanent del dia 30 de setembre.

d) S’ informa que finalment tenim cistelles de basquet pel pati de l’escola i que estem esperant la seva col•locació fixant-les a la paret amb un sistema de protecció molt segur.

e) S’informa dels temes relatius a les eleccions del Consell Escolar, de quines persones són les que finalitzen el seu mandat. Un cop agraïda la seva col•laboració durant aquest anys se’ls anima a que es tornin a presentar.

f) La Sra Directora agraeix la recollida de signatures demanant la jornada intensiva del mes de juny i consulta als membres del Consell quina data es considera millor per fer entrega d’aquesta recollida, s’arriba a l’acord de presentar les signatures un cop passades les eleccions autonòmiques i fer-ho conjuntament amb la resta d’escoles del districte i consensuar amb elles a qui s’adrecen.

g) S’informa del procés de matriculació, de la petició d’ajuts de menjador i de la petició d’ajuts de llibres i material escolar.