dimarts, 2 de novembre de 2010

Renovació Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Mitjançant aquesta circular us comuniquem que es convoquen eleccions per renovar parcialment el Consell Escolar del nostre centre. Les eleccions se celebraran dimecres 24 de novembre de 2010.

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius. Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre.Composició del Consell Escolar
- La directora del centre.
- El cap d'estudis.
- Una representant de l'ajuntament.
- Una representant del personal d'administració i serveis del centre.
- 6 professors/es elegits pel claustre.
- 6 pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells.*

* Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l'associació de pares i mares més representativa del centre.

Les funcions del Consell Escolar aquí i la seva composició aquí. També podeu consultar aquí el seu funcionament.

Tenen dret a votar per elegir els representants dels pares i les mares el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants, però enguany cal triar 3 representants dels pares i mares, un d'ells designat per l'AMPA.

Els CENSOS ELECTORALS estan exposats al suro del vestíbul del costat de la consergeria. Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant un escrit dirigit a la directora (els fulls de reclamació els trobareu a la consergeria). El termini de reclamacions finalitza el dia 5 de novembre.

Tots aquells pares i mares que voleu formar part del consell escolar podeu presentar la vostra candidatura fins el 12 de novembre, l’imprès us el facilitarem a la secretaria del Centre.

No dubteu a consultar qualsevol dubte que tingueu i esperem que us animeu a participar en el procés.

Arantxa Framis
Presidenta del Consell Escolar