dijous, 22 de setembre de 2011

Web "Família i Escola"

El Departament d’Ensenyament posa en funcionament el nou web “Família i Escola. Junts x l’Educació” adreçat a les famílies amb la finalitat de posar al seu abast informació, orientacions i recursos per millorar la seva implicació en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles.

Us comuniquem que aquest espai està disponible a l’adreça www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola.

Les informacions escolars que trobareu fan referència a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.