divendres, 24 de setembre de 2010

Carta Oberta al Conseller d'educació

CLAUSTRES I ELS EQUIPS DIRECTIUS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LES CORTS HEM VOLGUT FER ARRIBAR LES NOSTRES PREOCUPACIONS AL CONSELLER D'EDUCACIÓ AMB LA SEGÜENT CARTA OBERTA:

A l’atenció de Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira
Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Honorable senyor,
Per al curs 2010-11 la conselleria d’Educació ha establert que:
1- El curs comença una setmana abans. Atès que els nomenaments d’interins i substituts s’han fet el 30 o 31 d’agost s’han de prendre decisions importants de distribució de plantilla en una setmana quan fins ara n’hi havia hagut dues. El mateix és vàlid per al servei de neteja (del qual s’han retallat hores) i manteniment, ja que els serveis es posen en marxa el dia 1 de setembre.
2- Fins al curs 2009-10 es compensaven les hores extres d’alumnes i mestres de les colònies amb les de la jornada intensiva.
3- S’ha establert una setmana de vacances per al febrer / març que depèn del Director/a Territorial, amb la qual cosa no totes les comarques la faran alhora. Això pot impedir la celebració de festes tradicionals, com el Carnestoltes, encara que aquesta festa estigui inclosa en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Segons la majoria de mestres es pot trencar el que consideràvem el trimestre més productiu del curs. S’argumenta per part de la Conselleria que els períodes curts de treball per als nens són més productius, però el primer trimestre ara té 15/16 setmanes seguides.
4- Per poder fer aquesta setmana de vacances es comença una setmana abans amb alumnes al mes de setembre.
5- A les escoles en les quals el Consell Escolar va votar mantenir la jornada intensiva s’ha denegat la petició de fer-la, sense tenir en compte l’acord del Consell Escolar.
6- Per altra banda la conselleria ha adjudicat 800000€ (important quantitat) per subvencionar activitats la setmana de vacances del nou calendari. ES PODRIA HAVER DESTINAT A LA INTENSIVA DEL JUNY.
En cap moment s’ha pensat en la calor que fa el mes de juny en què la temperatura pot arribar a 35º o més, amb la consegüent baixada del rendiment escolar. Les polítiques de precaució de riscos laborals diuen que no es pot treballar per sobre de 27º. Semblaria més just que els recursos que es destinen a la setmana de vacances del febrer es derivessin al mes de juny. A la Conselleria, tot i que tenen aire condicionat, segurament faran jornada intensiva.

Tot el que hem enumerat ha creat un malestar considerable i tensions entre els docents, els pares i la Conselleria, fins al punt que moltes escoles han decidit suprimir les sortides i les colònies. (Imaginem que les cases de colònies i les empreses d’autocars ja faran sentir la seva veu).

Al marge del que hem exposat s’haurien de conèixer altres fets que estan passant a les escoles i que tenen a veure amb el malestar creat.
A- Des del curs 2009-10 s’han reduït les plantilles de mestres que s’havien ampliat en el moment en què es va decidir aplicar la sisena hora. Es va actuar com si l’abundància hagués de durar sempre i ara estem obligats a fer la sisena hora sense els recursos que en el seu moment es van considerar necessaris.
B- Els docents respectem els PEC del nostres centres, però aquests van ser aprovats amb un calendari i unes condicions de treball concretes. Si la Conselleria ho canvia, podria passar que a les escoles s’hagin de replantejar el PEC ja que les condicions han canviat.
C- Hi ha una reiterada reducció de recursos: aules d’acollida, Auxiliars d’EE en el moment en què es vol potenciar la inclusió, etc. Sembla, talment, que hi ha una manca de coordinació entre la política educativa i els recursos necessaris per portar-la a terme.

Si diem que el futur del país està en l’educació, tots hauríem de treballar perquè això fos possible i és evident que de la manera que s’estan fent les coses no es donen les condicions perquè sigui així.


Signat,
Equips directius i Claustres d’Escoles Públiques del Districte de les Corts