dijous, 17 de setembre de 2009

Normativa d'entrades i sordides de l'escola

Entrada servei d’acollida matí: de 8 a 8.30h.
La porta romandrà tancada i serà oberta pel conserge. Podeu acompanyar als alumnes de primària fins al vestíbul i als alumnes de parvulari fins les aules de P3.


Entrada alumnes de primària: 8.30h.
La porta de l’escola s’obrirà a les 8.30h. i romandrà oberta durant 7 minuts. Després d’aquest temps prudencial es tancarà fins les 9h. Us demanem la màxima puntualitat.

Els/les alumnes de 1r a 6è han d’entrar sols a l’escola a partir de la porta del carrer. Per tant, us demanem que no els acompanyeu a la filera. Els/les mestres ja els estan esperant. En el cas d’haver de donar un missatge a algun/a professor/a, heu de fer servir l’agenda (a partir de 3r) o bé una nota que els nens i les nenes els faran arribar. (També la podeu donar al conserge a la porta, indicant el nom i el curs del nen/a) Amb això ens ajudeu a fomentar l’autonomia dels vostres fills/es, ja que la seva educació és una tasca conjunta entre família i escola.

Entrada servei d’acollida pels alumnes de parvulari: 8.30h

Els nens i nenes de parvulari inscrits al servei d’acollida organitzat per l’AMPA i els alumnes de parvulari afectats per un horari d’inici diferent al dels seus germans/es seran acollits pels monitors/es a les aules d’Educació Infantil, fins a l’inici de les classes a les 9h. Els haureu d’acompanyar fins les aules de P3 per la porta de l’hort/sorral.

En cas que un alumne/a arribi tard, cal que truqueu al timbre i acompanyeu al vostre fill/a fins al vestíbul on el rebrà el conserge, en cap cas es permès pujar a les aules.


Entrada alumnes de parvulari: 9h.

La porta de l’escola s’obrirà a les 9h. Us demanem la màxima puntualitat. La porta romandrà oberta durant 7 minuts, passats els quals es tancarà. L’entrada dels acompanyants dels alumnes de parvulari es farà per la banda de l’hort, directament a les aules. Us preguem que no interrompeu la marxa de la classe. En cas d’haver de donar un missatge a la tutora ho heu de fer per escrit.

En cas que arribeu més tard d’aquesta hora, cal que truqueu al timbre i acompanyeu el vostre fill/a fins el vestíbul on el rebrà el conserge, en cap cas es permès acompanyar-los fins l’aula.


Sortides de parvulari:

Les sortides de parvulari són a les 12.30h. i 16.30h. Heu d’anar a buscar els nens i nenes a les aules respectives.

Al migdia, l’alumnat de parvulari, que no es usuari del servei de menjador, afectat per un horari d’acabament diferent al dels seus germans/es de Primària romandrà, amb els seu monitor/a, a l’aula de P3-A on l’haureu de recollir.


Sortides de primària:

La sortida de primària a les 13h es farà al porxo.

La sortida de primària a les 16:30h es farà de la següent manera: als alumnes de Cicle Inicial els haureu de recollir a la cistella de bàsquet i el lloc de recollida de l’alumnat de Cicle Mig i Superior serà al banc de fusta. Per tal de portar un màxim control, les famílies cal que aviseu al mestre/a en el moment que recolliu el vostre fill/a.

Recordeu que les 16.37h., als nens i nenes que no hagin estat recollits per un familiar, els portarem a la ludoteca i caldrà pagar el servei.

Quan un alumne/a hagi de marxar sol de l’escola cap a casa, al migdia o a la tarda, cal que el pare o mare signi l’autorització que li serà lliurada pel tutor/a.

Si algun infant ha de marxar de l’escola durant l’horari lectiu, per anar al metge o altres causes, cal que ho comuniqui a través d’una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor, indicant l’ hora en que els pares vindran a buscar-lo. No es permet la sortida d’alumnes sols dins l’horari lectiu.

Us demanem que sigueu rigorosos amb la puntualitat i el compliment de la normativa, d’aquesta manera afavorim l’adquisició d’hàbits de responsabilitat i exigència.

PER MOTIUS DE SEGURETAT, NO S'OBRIRÀ LA PORTA D'ACCÉS AL CENTRE DE 10:25 A 11:05.