dimecres, 20 de juny de 2007

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari

Aquests ajuts van adreçats a alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics a qualsevol curs d'Educació Primària i Educació Secundària obligatòria. Poden sol·licitar aquestes beques les famílies dels alumnes que ja les van obtenir el curs acadèmic anterior; també poden sol·licitar-les les famílies dels alumnes la renda de l'any anterior al de la convocatòria de les quals no superi els llindars màxims que s'estableixin.
Per al curs 2007-2008, la convocatòria la publicarà el Departament d'Educació el proper mes de setembre.