dilluns, 9 d’abril de 2007

Preinscripció i matriculació 2007-2008

El proper 10 d'abril s'inicia el període de preinscripció escolar

El calendari de preinscripció i matriculació del curs 2007-2008, pel que fa als estudis obligatoris, és el següent:

- Publicació de l'oferta inicial 30 de març. (vacants)
- Presentació de sol·licituds del 10 al 20 d'abril. Al centre sol·licitat en primer lloc.
- Publicació de les llistes baremades provisionals 2 de maig.
- Reclamació al barem 3, 4 i 7 de maig.
- Sorteig 7 de maig (11h). En cas d'empat.
- Publicació de l'oferta definitiva 28 de maig.
- Publicació de les llistes d'admesos 5 de juny.
- Matriculació de l'11 al 15 de juny.


Criteris generals
• Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts).
• Proximitat al centre
- Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (30 punts)
- Treball dins l'àrea de proximitat (20 punts)
- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal que el centre (15 punts)
- Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat (10 punts).
• Renda familiar (10 punts)
• Disminució igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare o mare o germans (10 punts).


Criteris complementaris
• Família nombrosa (15 punts)
• Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts) . Cal dur justificant mèdic oficial.

Podeu llegir la notícia sencera aquí