dijous, 20 de setembre de 2012

Dates reunions d'inici de curs

Les reunions d'inici de curs són a les 18 hores els dies:

  • P-3: 2 d’octubre 
  • P-4: 3 d’octubre
  • P-5: 19 de setembre 
  • 1r: 25 de setembre 
  • 2n: 26 de setembre 
  • 3r: 1 d’octubre 
  • 4t: 4 d’octubre 
  • 5è: 9 d’octubre
  • 6è: 8 d’octubre 
El contingut de la reunió s’adreça als pares, mares o tutors legals de l’alumnat i per motius de seguretat NO està permès l’entrada de nens i nenes al recinte escolar durant la reunió.