dilluns, 7 de maig de 2012

Modificacions dates de matriculació

Publicació oferta definitiva
Entre el 29 de maig i l’1 de juny

Publicació de les llistes d'admesos
Entre l’1 i el 8 de juny

Període de matriculació
Del 11 al 15 de juny