dissabte, 17 de març de 2012

Calendari de preinscipció 2012-13

  • 14 de març de 2012, publicació de l’oferta inicial
  • Del 19 de març de 2012 fins al 30 de març de 2012, presentació de sol·licituds. Si la sol·licitud es tramet per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 29 de març de 2012.
  • 17 d’abril de 2012, publicació de les llistes baremades provisionals de sol·licituds.
  • 18 d’abril de 2012, sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds.
  • 18,19 i 20 d’abril de 2012, reclamacions a llistes provisionals
  • 25 d’abril de 2012, publicació de les llistes baremades definitives.
  • 11 de maig de 2012, publicació de l’oferta definitiva.
  • 18 de maig de 2012, publicació de les llistes d'alumnat admès.
Consulta el web del Consorci d'Educació aquí.