dimecres, 29 de juny de 2011

Informació ajuts alumnes amb NEE curs 2011-2012

S’ha publicat l’Ordre EDU/1748/2011, de 21 de juny, per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2011-2012 (BOE núm. 150, de 24 de juny de 2011).

Les sol·licituds s’han de tramitar per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació en l’adreça https://sede.educacion.gob.es en l’apartat corresponent.
Atès que és un requisit previ i per una única vegada, els/les sol·licitants s’han de donar d’alta a la seu electrònica del Ministeri d’Educació per omplir la sol·licitud de forma telemàtica.

Trobareu més informació sobre beques i ajuts a la pàgina web del Consorci d’Educació a l'apartat: → alumnat i famílies → ajuts, beques i subvencions → altres convocatòries → convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o Convocatòries del Ministeri d’Educació), a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (www.gencat.cat → ensenyament → beques).

No obstant això, si teniu qualsevol dubte al respecte, us podeu adreçar personalment a l’Àrea d’Escolarització del Consorci d’Educació, plaça d’Urquinaona, número 6, primera planta, en horari d'atenció al públic de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, o bé telefònicament al 93 551 10 00.