dijous, 18 de març de 2010

Resum Consell Escolar 15 de Març de 2010

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el resum del Consell Escolar del dia 15 de març de 2010:

S’informa del procés de preinscripció que aquest any ha començat molt aviat, gairebé dos mesos abans que altres cursos sense incidències remarcables. El dia 19 de gener a les 19h varem fer la jornada de portes obertes, amb una assistència al voltant de 80 famílies.

Es fa l’Exposició comptes 2009 i aprovació pressupost 2010, cal tenir present que quan parlem de la gestió econòmica sempre ens referim a anys naturals. S’acorda no pujar la quota de material pel curs 2010-11 i per tant quedaria en 60€ com aquest curs..

Un representant del sector de pares i mares pregunta quan reposaran les cistelles de bàsquet que es van treure a causa de les ventades de febrer de 2009. S’informa que s'han dut a terme tots els tràmits necessaris per a la seva restauració i que en l'actualitat s'està esperant resposta. El Consorci està buscant un sistema de cistelles que sigui homologat i que no calgui fixar al terra.