dissabte, 1 de novembre de 2008

Pagaments

Benvolgudes famílies,

Per tal d’evitar errors a l’hora de fer pagaments preguem que quan aneu a l’entitat bancària porteu el full en el que consta l’import, el concepte i molt important el número de compte bancari. L’escola disposa de més d’un número de compte en funció dels conceptes i l’entitat bancària no té coneixement de a quin compte cal ingressar-ho.

D’aquesta manera evitarem problemes i ens facilitareu la nostra feina.

Moltes gràcies!

La direcció